Budowa panelu grzewczego podczerwieni firmy Global

Na czym polega różnica między naszymi panelami a urządzeniami konkurencji?

Spośród dostępnych na rynku paneli grzewczych wyróżniamy urządzenia bazujące na dwóch typach konstrukcji:

  1. Przewodniki ciepła.
  2. Maty, folie grzewcze.

Ad. 1 : nasze panele bazują na wysokiej jakości przewodniku ciepła, poniższy schemat obrazuje budową naszych paneli:

budowa panelu grzewczego

Poniższe zdjęcie przedstawia obraz urządzenia naszej produkcji w kamerze termowizyjnej. Widać na nim równomierny rozkład temperatury na powierzchni, rozgrzewa się ona równomiernie i cała powierzchnia emituje ciepło podczerwone. Temperatura powierzchni kształtuje się przy tym w idealnych granicach 90-100°C. Aby w ogóle mówić o podczerwieni temperatura, powierzchni musi wynosić co najmniej 65-75°C. Od tej granicy stosunek ciepła falowego zmienia się na korzyść w stosunku do udziału konwekcji. Jednak dopiero w okolicach 90-100°C mówimy o bardzo wysokim udziale ciepła falowego w stosunku do konwekcji (na poziomie 85-90%). Z drugiej strony, aby spełniać normy bezpieczeństwa temperatura nie powinna być wyższa niż ok. 110°C dla paneli montowanych w zasięgu dotyku. Efekt równego rozkładu temperatury uzyskujemy wykorzystując do produkcji wysokiej jakości przewodnik ciepła, znajdującą się wewnątrz urządzenia warstwę izolującą oraz aluminiowy ekran kierunkowy wzmacniający wydajność.

global temperatura rowno równomiernieRówny rozkład temperatury na powierzchni grzewczej

 

Ad 2. Drugi sposób produkcji paneli grzewczych to wykorzystanie maty lub folii grzewczej.

 

Poniższe zdjęcia przedstawiają obraz w kamerze termowizyjnej paneli producentów wykorzystujących do produkcji maty grzewcze lub folie grzewcze, na których tworzą się ciepłe (często przekraczające dopuszczalną temperaturę) obszary przemieszane z obszarami zbyt niskiej temperatury, co oznacza, że tylko część powierzchni takich urządzeń emituje ciepło podczerwone, a reszta powierzchni pracuje jak zwykłe konwektory.

temperatura nierowno nierównoNierówny rozkład temperatury na powierzchni grzewczej

Wypróbuj nasze sprawdzone panele grzewcze w Twoim domu i miejscu pracy!