Budowa panelu grzewczego podczerwieni firmy Global

Na czym polega różnica między naszymi panelami a urządzeniami konkurencji?

Spośród dostępnych na rynku paneli grzewczych wyróżniamy urządzenia bazujące na dwóch typach konstrukcji:

  1. Przewodniki ciepła.
  2. Maty, folie grzewcze.

Ad. 1 : nasze panele bazują na wysokiej jakości przewodniku ciepła, poniższy schemat obrazuje budową naszych paneli:

 


Poniższe zdjęcie przedstawia obraz urządzenia naszej produkcji w kamerze termowizyjnej. Widać na nim, że powierzchnia naszych paneli rozgrzewa się w sposób bardzo równomierny. Efekt równego rozkładu temperatury uzyskujemy wykorzystując do produkcji wysokiej jakości przewodnik ciepła, znajdującą się wewnątrz urządzenia warstwę izolującą oraz aluminiowy ekran kierunkowy wzmacniający wydajność. Temperatura powierzchni naszych paneli po rozgrzaniu osiąga wartości do 105 st.C. Przy takiej temperaturze powierzchni uzyskujemy bardzo wysoki udział ciepła falowego w całej emitowanej przez panele energii. Wprawdzie niższa temperatura powierzchni również wytwarza ciepła falowe, jednak jego udział w ogólnej emitowanej energii jest dużo niższy niż w przypadku naszych paneli, a tym samym efektywność takich urządzeń w porównaniu do naszych paneli jest duża niższa. Natomiast z drugiej strony temperatura powierzchni ograniczona jest wymaganiami certyfikatu TUV i normami bezpieczeństwa, które mówią, że dla urządzeń znajdujących się w zasięgu ręki nie powinna być wyższa niż 105 st.C.

global temperatura rowno równomiernieRówny rozkład temperatury na powierzchni grzewczej

 

Ad 2. Drugi sposób produkcji paneli grzewczych to wykorzystanie maty lub folii grzewczej.

 

Poniższe zdjęcia przedstawiają obraz w kamerze termowizyjnej paneli producentów wykorzystujących do produkcji maty grzewcze lub folie grzewcze, na których tworzą się ciepłe (często przekraczające dopuszczalną temperaturę) obszary przemieszane z obszarami zbyt niskiej temperatury, co oznacza, że tylko część powierzchni takich urządzeń emituje ciepło podczerwone, a reszta powierzchni pracuje jak zwykłe konwektory.

temperatura nierowno nierównoNierówny rozkład temperatury na powierzchni grzewczej

Panele grzewcze GLOBAL powyżej normy

(NOWA NORMA: DIN EN IEC 60675-3)

W ostatnim czasie nasze panele grzewcze podczerwieni poddane zostały pomiarom pod kątem normy IEC 60675-3 i z największą przyjemnością informujemy, że pomiary te przeszły bezproblemowo. Wymagana wartość 40% została przez nasze panele znacznie przekroczona.

Oznacza to, że od teraz wszystkie nasze panele może nazywać” Ogrzewaniem podczerwienią zgodnie z normą IEC 60675-3”

Jesteśmy jednym z pierwszych przedsiębiorstw na europejskim rynku, które spełnia tą normę. Z tego jesteśmy bardzo dumni!

Nasze panele grzewcze to „prawdziwa podczerwień”.

Objaśnienie:

Nowa norma DIN EN IEC 60675-3 jako pierwsza na świecie ustanawia metodę określania efektywności promieniowania dla domowych elektrycznych urządzeń ogrzewania bezpośredniego.

Norma została pierwotnie opracowana w grupie roboczej VDE/DKE (niemiecka komisja elektroniki i elektrotechniki) w oparciu o wyniki badań TU (Technische Universitaet) Kaiserslautern. Następnie została doprecyzowana i dalej rozwijana na poziomie międzynarodowym w grupie roboczej Międzynarodowego Instytutu Elektrotechniki Komisji (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, IEC). IEC jest najważniejszą na świecie organizacją normalizacyjną w obszarze elektrotechniki i elektroniki z siedzibą w Genewie. Norma IEC jest kluczowym kryterium jakości w handlu detalicznym.

Pomiary niezbędne do określenia efektywności promieniowania przeprowadza się w znormalizowanym pomieszczeniu badawczym i, jak opisano powyżej, mierzona jest rzeczywista efektywnie przekazywana moc cieplna do powierzchni pomieszczenia. Ponadto ustala się wartość graniczną, od której elektryczne ogrzewanie pomieszczenia zgodnie z tą normą jest ogrzewaniem podczerwienią, a mianowicie od 40 %. Począwszy od tego progu, przeważa moc cieplna przekazywana pod postacią promieniowania podczerwonego w stosunku do pozostałych dwóch rodzajów przesyłu ciepła: zarówno konwekcji jak i przewodzenia.

Definicja ta jest kluczowa, ponieważ dopiero wtedy mają miejsce opisane powyżej efekty ogrzewania podczerwienią, jak na przykład przeważające ogrzewanie powierzchni zamiast powietrza w pomieszczeniu. Ponieważ na rynku urządzeń grzewczych używano do tej pory określenia ogrzewanie na podczerwień dosyć dowolnie – nawet termowentylatory były oferowane jako promienniki podczerwieni – nie było gwarancji otrzymania powyższych właściwości w przypadku wszystkich produktów oferowanych pod tą nazwą.

Dzięki definicji efektywności promieniowania zawartej w normie DIN EN IEC 60675-3 stworzono podstawę, za pomocą której można zaklasyfikować dane ogrzewanie jako ogrzewanie podczerwienią.

Norma określa także sposób pomiaru czasu rozgrzewania (wysokiej klasy ogrzewanie podczerwienią rozgrzewa się do pełnej temperatury pracy w czasie poniżej 5 minut)..

Najważniejszym kryterium jakości ogrzewania na podczerwień jest wydajność promieniowania, drugim najważniejszym jest czas nagrzewania, określone zgodnie z normą.

(Żródło: Dr. Inż. Peter Kosack „Leitfaden Infrarotheizung”, 2020)

Wypróbuj nasze sprawdzone panele grzewcze w Twoim domu i miejscu pracy!