Korzyści z zastosowania lamp grzewczych (promienników ciepła)

A. Ogrzewanie ludzi i przedmiotów bez bezpośredniego ogrzewania powietrza.

Podczerwień krótkofalowa emitowana przez lampy grzewcze (promienniki) przechodzi przez przestrzeń bez strat transmisyjnych i jest pochłaniana dopiero przez ludzi i przedmioty znajdujące się na jej drodze. Nie jest absorbowana przez powietrze. Jest to więc sposób korzystniejszy od modelu konwekcyjnego, kiedy ogrzewa się powietrze, które jako lżejsze w procesie krążenia zawsze unosi się do najwyższego miejsca w pomieszczeniu, gdzie staje się bezużyteczne. Przy ogrzewaniu promiennikami ciepło jest zawsze skierowane i skoncentrowane na poziomie ludzi i podłogi, czyli tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Tradycyjne ogrzewanie konwekcyjne

Ogrzewanie promiennikami – obszar i kierunek

Ogrzewanie promiennikami – obszar i kierunek

Tradycyjne ogrzewanie konwekcyjne

B. Niespotykana wydajność.

Promienniki ciepła zamieniają energię elektryczną na ciepło z prawie 100% skutecznością – także w obiektach otwartych, wysokich i słabo izolowanych. Jest to dla innych systemów grzewczych nieosiągalne.

C. Natychmiastowy efekt grzewczy.

Promienniki ciepła emitują ciepło już w sekundę po włączeniu. Nie trzeba czekać, aż obiekt zostanie „zagrzany”, a ciepło „nagromadzone”. Niepotrzebne jest również wielogodzinne „przedgrzewanie” pomieszczeń – po prostu włączamy promiennik ciepła w momencie wejścia do pomieszczenia.

D. Elastyczna kontrola termiczna w przestrzeni.

Ogrzewanie promiennikami ciepła nie jest zależne od ruchów mas powietrza, tak jak to ma miejsce w przypadku ogrzewania konwekcyjnego. Ciepło jest emitowane tam, gdzie promiennik jest nakierowany i pochłaniane przez powierzchnię i osoby, na którą jest skierowane. Stwarza to możliwość tworzenia tzw. stref ciepła czyli ogrzewania miejsc, gdzie przebywają ludzie, podczas gdy pozostała przestrzeń pozostaje nieogrzewana.

E. Płynne sterowanie mocą

Przy zastosowaniu potencjometrów (płynnych regulatorów mocy) istnieje możliwość elastycznego sterowania mocą w zależności od panujących warunków. Płynne sterowanie mocą promienników ciepła umożliwia wykorzystanie jedynie cząstkowej wydajności urządzeń, a tym samym cząstkowego zużycia energii.

F. Zredukowane koszty działania i instalacji.

System ogrzewania promiennikami jest bezkonkurencyjny w miejscach, w których ludzie przebywają nieregularnie lub na określonej przestrzeni, bez skomplikowanych instalacji

G. Łatwy montaż i obsługa bez konserwacji.

W promiennikach nie występują żadne ruchome części, silniki, nie ma konieczności wymiany filtrów lub smarowania. Nie trzeba zatem przeprowadzać żadnych okresowych prac konserwacyjnych poza czyszczeniem reflektorów, polegającym na przedmuchaniu żarnika. Natomiast wymiana źródła ciepła – żarnika – następuje dopiero po 5000-7000 godzinach pracy.

H. Mobilność.

Promienniki są urządzeniami lekkimi, dzięki temu nadają się doskonale do montażu na przenośnych statywach, co zapewnia pełną mobilność. Dzięki temu promiennik może być przenoszony w różne miejsca, które moją być ogrzane lub w których akurat będzie przebywać pracownik.

I. Czystość i ekologia.

Podczas pracy promienników nie występują uboczne produkty procesu ogrzewania, w przeciwieństwie do innych  urządzeń spalających paliwa. Podczerwień elektryczna nic nie dodaje do powietrza, jak i nic z niego nie pobiera.

J. Aspekt zdrowotny.

  • Komfort cieplny uzyskiwany jest przy niższej temperaturze powietrza. Nie jest ono ani przegrzane ani przesuszone – oddychamy zawsze rześkim powietrzem.
  • Brak składnika UV szkodliwego dla skóry, niewielki udział światła nie jest drażniący dla wzroku.
  • Krótkofalowe promienie podczerwone mają korzystny wpływ na nasz organizm i skórę, wykorzystuje się je w dermatologii, neurologii, a także saunach.
  • Nie występuje zjawisko skraplania się pary wodnej na ścianach.

K. Bezpieczeństwo.

Promienniki ciepła są całkowicie bezpieczne w eksploatacji:

  • brak w nich otwartego ognia,
  • nie ma ruchomych części, które mogłyby ulec zepsuciu
  • bez przewodów paliwowych
  • brak produktów ubocznych spalania.